Om Wiges

Wiges har en lång historia av produktion och handel med textil konfektion. Namnet Wiges har anor från trettiotalet i olika små företagskonstellationer, enmansbolag och handelsbolag i och kring Göteborg. 1977 togs de första stegen mot dagens Wiges, med ny ägare och aktiebolagsform. Samtidigt ändrades sortimentsinriktningen bort från hemtextil och mot dagens breda sortiment av sockar, underkläder och kläder. 1980 flyttades verksamheten till våra nuvarande lokaler i Kinna där det faktiskt huserade en trikåfabrik redan på 30-talet. Ingen produktion sker i huset idag men kunskapen lever i allra högsta grad vidare.

Vad gör oss unika:
Du som konsument eller återförsäljare skall kunna känna dig trygg i att varan du köper är tillverkad på ett sätt som inte har negativ inverkan på miljön och att alla inblandade i kedjan från leverans till färdig produkt arbetar under skäliga villkor. Vi har under många år haft ett nära och långtgående samarbete med våra leverantörer, vilket ger oss bra kvalitetskontroll och hög leveranssäkerhet. Vi lagerför dessutom de flesta artiklar per storlek. För dig som återförsäljare medför detta att du får hög omsättningshastighet, bra marginaler och låga lagerhållningskostnader.

Footer Svenska