Miljö och ansvar

Miljöfrågorna får allt större fokus, både globalt och här i Sverige. På Wiges samarbetar vi med våra tillverkare för att hitta gemensamma former för ett ständigt utvecklat miljöarbete.

För att säkerställa ständig förbättring och vår strävan att uppfylla våra mål är vi certifierade enligt kvalitetsledningsystem ISO9001, miljöledningssystem ISO14001 och ISO45001 ledningssystem för arbetsmiljö.

EU:s kemikalielag REACH har funnits sedan 2007 och ställer ständigt högre krav på oss som importörer att ha kontroll på de ämnen som är förbjudna och som ska fasas ut.

Som kund ska du känna dig trygg med oss och våra produkter. För att säkerställa att vi ständigt håller oss i framkant när det gäller miljöfrågorna är vi medlemmar i CHEMACT NETWORK, där vi får information om lagar och förordning samt specialiststöd. För mer information  besök gärna www.chemactnetwork.com

Arbetet med att utveckla och förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor hos våra leverantörer är högt prioriterat hos oss. Därför är Wiges tillsammans med över 2000 företag i Europa medlemmar i Amfori. Tillsammans arbetar vi med en gemensam uppförandekod som är baserad på ILO-konventionen, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, konventionerna om barns rättigheter och eliminering av alla former av diskriminering. Våra leverantörer måste skriva under uppförandekoden och förbinda sig att följa den. För mer information besök gärna: www.amfori.org.

Den individ som inte bryr sig om sina efterlevande måste tänka om. Ingen dröm går väl upp mot att få se sina barn och barnbarn växa upp och leva i en trygg och ren miljö där vi gör allt för att minska påverkan och nedbrytning av vår unika planet. Det hela handlar om att föregå med gott exempel, oavsett vad alla andra håller på med. Så enkelt att det inte kan gå någon förbi.

 

Footer Svenska