Ner till minsta fiber

Ner till minsta fiber

Idag har vi haft Stefan Posner, materialforskare från SWEREA IVF, hos oss här på Wiges. När inte Stefan forskar och utbildar textila inköpare, designers och säljare i kemi och farliga ämnen, så driver han tillsammans med sina kollegor på i Kemikaliegruppen vid SWEREA på utvecklingen mot en renare och säkrare miljö för människor och djur. Varje dag kommer i runda tal 15 000 nya potentiellt hälsofarliga ämnen ut i världen. Ämnen som vi idag inte vet säkert hur de påverkar oss. Därför är SWEREAs jobb så viktigt och därför är det viktigt att alla som jobbar med textil har kunskap om vad som finns i just de produkter man jobbar med. Det är ett omfattande jobb att spåra och kontrollera hela kedjan bakåt från fiber till färdigt plagg. Hundratals aktörer är inblandade i framtagningen av allt från fibrer, knappar, blixtlås. Det är inte bara tillverkare av komponenter utan också till exempel insektsgifter, processkemikalier, mjukgörare, härdare, pigment, förpackningsmaterial etc. Vi på Wiges jobbar med detta i stort sett varje dag och lär oss ständigt mer tack vare forskare som Stefan Posner. Tack Stefan.
Footer Svenska