LIFE WEAR® BAMBOO

Bambu – ett material likt inget annat

Vår egen LIFE WEAR® BAMBOO är i många avseenden ett bättre miljöval än exempelvis bomull. Materialet är mjukt och följsamt och passar utmärkt till produkter såsom strumpor, underställ och kläder. Den bambu som våra plagg tillverkas av är 100% biologiskt nedbrytbar och förnyelsebar. Bambun växer helt organiskt utan konstbevattning, bekämpningsmedel eller gödning i plantager som är certifierade av FSC. Skördning av bambun sker för hand, vilket är skonsamt både för miljön och dess invånare. Bambun blir till tyg i en viskosprocess där  större delen av vattnet i processen återanvänds .

Bambu eller bomull?

Materialen går inte att jämföra rakt av. Många pratar om bomull som om det bara finns en enda variant, vilket är fel. Bomull kan antagligen odlas ekologiskt, med god miljöprestanda, eller på ett sätt som inte alls bidrar till en hållbar utveckling. Konventionellt odlad bomull gödslas med stora mängder av konstgödsel och besprutas med många kemikalier. Gemensamt för all bomull, oavsett odlingsform är att processen är väldigt vattenkrävande. Visste du exempelvis att det krävs mellan 10 000 till 20 000 liter vatten för att ta fram ett kilo bomull? Till skillnad från bomull behöver bambu ingen som helst konstbevattning. Den klarar sig på naturlig nederbörd och utan bekämpningsmedel, eftersom den av egen kraft kan motstå skadedjur.

Resan för miljön – och ett bättre plagg

För att mäta miljöprestandan för vår viskos av bambu har vi gjort en unik resa, från bambuskott till färdiga plagg, tillsammans med det oberoende forskningsinstitutet Swerea IVF. Resan har föregåtts av ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete som pågått under många år. Den livscykelanalys som arbetet mynnat ut i visar att LIFE WEAR® BAMBOO har väsentligt mindre miljöpåverkan än bomull sett till kemikalie- och vattenförbrukning. Även miljöprestandan för klimatpåverkan och användning av mark och energi är mycket lägre än för motsvarande plagg av bomull.

Så här odlas LIFE WEAR® BAMBOO

• Bambun i vår viskos odlas helt naturligt, utan konstgödsel eller bekämpningsmedel.

• Alla aktörer i kedjan är noggrant utvalda och vi har ett tätt samarbete genom hela processen.

• Bambun odlas i sluttningsplantager certifierade av FSC. De främjar ett ansvarsfullt utnyttjande av världens skogar. Vi använder heller ingen åkermark.

• Bambu är en av världens snabbast växande förnyelsebara resurser och kan under gynnsamma förhållanden växa mer än en meter per dag.

• Bambu skördas för hand och återplanterar sig själv efter skörd genom att skjuta nya skott. Bambu ger 20 gånger mer fibrer per hektar än bomull.

Så här produceras LIFE WEAR® BAMBOO

• Vid produktion av vår viskos av bambu återanvänder vi större delen av vattnet i processen.

• Viskosen framställs i en helt integrerad och sluten process, med full återanvändning av kemikalierna.

• Viskosen av bambu bleks med miljövänlig väteperoxid till skillnad från konventionell bomull som oftast bleks med klor.

Footer Svenska