Legal Disclaimer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna informera dig om förändringar i våra köpvillkor eller information om våra produkter och tjänster.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att sparas i vårt affärssystem.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter. Ansvarig för att detta efterföljs är vårt dataskyddsombud som nås via vår växeltelefon eller info@wiges.se

 

COPYRIGHT OCH VARUMÄRKEN

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Wiges AB. Avbildade produkter är upphovsrättskyddad design och tillhör Wiges AB. Varumärken, produktnamn, logotyper och titlar som visas på Webbplatsen är varumärken eller firmanamn som ägs av Wiges AB eller moderbolaget Walking Textiles AB. All reproduktion av dessa varumärken eller firmanamn är ett intrång i äganderätten och är strikt förbjudet, såvida det inte sker för eget privat bruk.

 

Footer Svenska