Kvalitet och hållbarhet

Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO9001, miljöledningssystem 14001 och 45001 ledningsystem för arbetsmiljö.

Våra fokusområden inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö är följande:

  • Produktutveckling: Vi utvecklar våra produkter med hänsyn till både pris och minsta möjliga miljöpåverkan i både produktions- och användarled.
  • Inköp – Vi söker alltid efter den bästa helhetslösningen för båda parter genom att kombinera volym med produktkvalitet. Alla inköp skall vara genomtänkta med hänsyn tagen till kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Logistik, Transporter och lagerhantering optimeras- för att minska miljöpåverkan för varje levererad produkt ut till kund och samtidigt möjliggöra en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vi jobbar med förbättringar inom alla områden genom ett förebyggande arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare, i detta arbete följer vi de lagar och andra krav som gäller för oss. Våra kläder innehåller inga otillåtna kemikalier och är tillverkade i enlighet med våra kunders högt ställda krav inom CSR och europeisk kemikalielagstiftning.

Vi skall ha en dialog med våra kunder för att driva på de förbättringar som är möjliga att åstadkomma, vi är alltid lyhörda på vad kunderna efterfrågar.

Inom vår arbetsmiljö jobbar vi för att förebygga skador och ohälsa. Vi utvecklar vår personal och vid behov våra kunder för att driva utvecklingen framåt och öka medvetenheten.

Ständiga förbättringar innebär för oss att vi alltid vill bli lite bättre!

Footer Svenska