Vad är en livcykelanalys?

Vad är en livcykelanalys?

Vilka kläder skall man köpa? Är ekologisk bomull verkligen bättre för miljön? Som konsument är det inte lätt att känna sig trygg i sina val av produkter på grunda av ofta motstridiga fakta från företag och organisationer. Också vi som producent av kläder vet att frågan är komplex och att det inte är lätt att fatta rätt beslut. När vi 2011 stod inför beslutet att satsa på mer miljövänliga material vill vi gå till botten med problemet. Vi kontaktade därför Swerea IVF och Sandra Roos, forskare och en av sveriges ledande experter på textila produkters miljöpåverkan. I samarbete med våra leverantörer hade vi utvecklat vår egen viskos av bambu, Life Wear Bamboo, och vill veta om materialet verkligen motsvarade våra krav på minskad miljöpåverkan. Resan tog oss genom hela kedjan från odling till färdigt plagg, från Sverige till Kina och tillbaks. Nu har Sandra Roos tagit fram ett verktyg som hjälper oss och andra textila leverantörer att ta reda på en produkts verkliga miljöpåverkan genom hela livcykeln. Att produktion av plagget har stor påverkan visste vi redan, den står för 70% av energi, vatten och kemikalieanvändning. Men att din resa till butiken kan ta så mycket som 22% av resurserna var en nyhet för oss och kanske för dig också. Sandras avhandling kan du ladda ner här.
Footer Svenska