Produktiv råvara

Produktiv råvara

Hållbar textilproduktion är en komplex fråga - både bomull och syntetfiber har stor påverkan på vår miljö. För nästan sju år sedan började vi titta på bättre alternativ och efter en livscykelanalys som tog oss nästan två år föll valet på bambuviskos. Bambu har flera fördelar, exempelvis behöver bambu inte konstbevattnas eftersom den växer naturligt i bergsluttningar i Kina. Detta är också mark som inte annars skulle kunna utnyttjas till odling av grödor. En annan fördel är att bambun innehåller ämnen i barken som gör plantan resistent mot svamp och skadeinsekter. Bland annat ett ämne som kallas bambu-kun som bevisats vara anti-bakteriellt. Därmed behandlas inte bambun som vi använder till vår viskos med insektsgifter. Bambun är en av världens snabbast växande arter och kan växa upp till en meter per dag - utan användning av konstgödsel. Till nackdelarna hör en energikrävande tillverkningsprocess som också är kemikalieintensiv. Vissa tillverkare återanvänder inte kemikalier och vatten och är då inte ett bättre alternativ till bomull. När vi utvecklat vår egen Life Wear® bamboo har vi valt en sluten tillverkningsprocess som har mindre miljöpåverkan än konventionellt tillverkad bomull. Hur vi har utvärderat vår bambuviskos ur ett livcykelperspektiv kan du läsa mer om här.
Footer Svenska