Textil och hållbar utveckling

Textil och hållbar utveckling

Världens produktion och konsumtion av kläder är i längden ohållbar. Det är oomtvistat att produktion av textila material kräver mer vatten, olja, bekämpningsmedel och energi än vad vår planet klarar av. Tillverkning av kläder är en av världens största industrier och Wiges är i sammanhanget en liten aktör. Därför är vi med i ett svenskt initiativ för en mer hållbar modeindustri, Mistra Future Fashion. Där kan vi tillsammans med modebranschens största aktörer vara med och påverka och jobba för att identifiera problem och komma på bättre lösningar. Wiges deltar i fokusområde 2, hur stimulerar vi en mer cirkulär leverantörskedja. Vad är då detta? Jo, kort och gott försöker vi hitta lösningar för att återanvända material, kemikalier minska energiåtgången i alla led av leverantörskedjan. Viktiga frågor för oss och vi har bland annat gjort en livcykelanalys av vår egen bambuviskos för att utreda dess miljöpåverkan från planta till plagg. Läs mer om en hållbar framtid för mode här. Läs mer om Mistra Future Fashion här.
Footer Svenska