Textilier av syntetmaterial – ett växande miljöproblem

Textilier av syntetmaterial – ett växande miljöproblem

Vår konsumtion av kläder leder till stora problem för vår miljö. Så är det och vi som tillverkare måste ta vårt ansvar. Vi har bland annat tagit hjälp av Swerea IVF för analys av våra bambutextiliers miljöpåverkan. Här kan du höra i Sveriges Radio P4, Sandra Roos, Swerea, berätta mer om varför textil av cellulosa är bättre än syntetmaterial: http://t.sr.se/2kQg2uK Bakgrunden till inslaget är att Mistra Future fashion, där Wiges ingår, nu har skapat en arbetsgrupp för att komma till rätta med problem relaterade till mikroplast. Mikroplast är mikroskopiskt små partiklar som kommer från alla typer av plaster vi använder och som vi vattnet vi använder hamnar i våra hav. Mikroplasten bryts inte ned utan kan där tas upp av växter och djur och så småningom via kretsloppet in i människan. Detta är ett miljöproblem vi ännu inte sett proportionerna av. När vi tvättar våra kläder sköljs fibrerna ut med tvättvattnet och är på så vis en del av det här problemet. Syntetfiber är nämligen polymerer, dvs plast baserad på olja. Läs mer om Mistra Future Fashions projekt kring mikroplaster här. Vad kan man då göra för att undvika det här problemet? Tyvärr hjälper det inte att tvätta på låg temperatur eller att enbart använda svanenmärkta tvätt och sköljmedel. Istället bör vi använda färre kläder av syntet. Ett alternativ är kläder av cellulosa, dvs trä och växtfiber, som bryts ned i naturen. Den vanligaste textilien av cellulosa är en viskos, och våra textilier av bambu är en sådan. Wiges har satsat stora resurser på att utvärdera bambu som material och kommit fram till att det är det bästa materialet som just nu finns att tillgå för att tillverka kläder. Vi har gjort en livscykelanalys av vår egen bambuviskos och den kan du läsa mer om här.
Footer Svenska